Consultancy en Bestuursfuncties

De afgelopen jaren is diverse malen aan Freelentz gevraagd om mee te denken over knelpunten. Deze consultancy betrof soms een presentatie (zelfs aan het WSW) of een middag van gedachten wisselen. Die insteek bevalt goed en Freelentz vindt dit zeker een interessant forum om erop te acquireren.

Ook is meermalen op bestuursniveau de klant ge´nformeerd en blijken die discussies interessant genoeg om daar een wat bredere basis aan te geven. Een deelname op bestuursniveau, op welke manier dan ook, bij een ondernemende corporatie met affiniteit voor maatschappelijk vastgoed lijkt een interessante optie voor Fred Lentz om de ervaring te delen.