Parkstad Amsterdam

Lokatie
Amsterdam

Samenwerkingsverband van de vier stadsdelen Slotervaart, Bos en Lommer, Geuzenveld en Osdorp

Inhoud
  • FinanciŽle doorrekening van programma als basis voor de afspraken tussen bureau Parkstad en de corporaties bij de realisatie van de voorzieningen voor een markthuurniveau.

De basisgegevens waren vastgelegd in het Ruimtelijk Programma Sociaal, een gezamelijk product van de vier stadsdelen en Bureau Parkstad. Met ondersteuning van de kostendeskundigheid van Rienks Bouwmanagement zijn relevante bouwkosten doorgerekend met in achtneming van projectgrootte, kosten gespecificeerd per functie en andere plaatselijke omstandigheden en anderzijds een realistische markthuur.

Totale omvang ca. 100.000 m² bvo 48 doorgerekende projecten.
Kosten ruim € 200 miljoen.
Gekapitaliseerde huuropbrengst: € 150 miljoen.
Het exploitatietekort is berekend op € 48 miljoen.