MFA Scan Rekenmodel

De afgelopen jaren hebben Freelentz en Rienks hun ervaring met de ontwikkeling vastgelegd in een uitgebreid rekenmodel: de MFA-scan. Freelentz is daarin verantwoordelijk voor de inhoud, Rienks voor de technische bouw. Het model rekent met netto-contante waarden het exploitatieresultaat uit. Invoerkeuzes zijn de normbedragen voor onderwijs, de exploitatiekosten, de rekenrente van de investeerder, de grootte van de lokatie, de bouwkosten passend bij de ambitie van de opdrachtgever etc. Ook geeft het rekenmodel aan of de grens voor een europese aanbesteding wordt bereikt. Het model is veelzijdig, het is te koop voor geďnteresseerde partijen, er is een handleiding en een help-desk.
Maar vooral hebben we het zelf gebruikt als management-tool en in ons advies voor diverse opdrachtgevers, die graag willen weten of hun project haalbaar is. In het kader links staan die opdrachtgevers. Momenteel wordt ook voor de Campus Hoogvliet met dit model een vinger aan de pols gehouden.

Het model zelf is zeer uitgebreid, ter kennismaking hebben we een gestripte versie gemaakt, die enkele hoofdlijnen van de rekensom laat zien: de MFA Scan Light

Opdrachten:
 • Leidsche Rijn
  Referentiekader voorzieningen LRU
 • Roombeek Enschede
  Exploitatieopzet voorzieningencluster
  ‘Hart van Roombeek’
 • Zeeburg
  Brede School Haveneiland-oost
 • Parkstad
  Maatschappelijk Vastgoed afspraken met ontwikkelende korporaties
 • Gemeente Borne
  Brede School Bornsche Maten
 • Woonbedrijf en gemeente Eindhoven
  Exploitatieberekening voor SPIL-centrum Tongelre
MFA Scan Light

Deze light versie geeft op beknopte wijze de mogelijkheden weer van de volwaardige MFA Scan. U kunt als gebruiker op een interactieve wijze kennis maken met de mogelijkheden. Door het eigenhandig wijzigen van de variabelen kunt u zien wat de effecten op de uitkomsten zijn.

Bekijk de MFA Scan Light