Kindercluster Waterwin

Lokatie
Deelgebied Terwijde, gelegen aan de noordoost-kant het waterwinpark.

Architect
O’Donell&Tuomey Ierland.

Programma
Twee basisscholen, een sportzaal, kinderdagverblijf, naschoolse opvang, wijkbibliotheek en wijkcentrum met grote zaal voor buurtactiviteiten.

Bijzonderheden
Zie ook www.bredeschoolutrecht.nl/waterwin.

Etiket
Kunst en Cultuur.